Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti!

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti!

Rád bych Vám připomněl blíží se termín podání daňového přiznání k dani z nemovitosti !!! 

POZOR STŘEDA  31. LEDNA 2024 JE POSLEDNÍM DNEM PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

CO JE ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ?

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna na zdaňovací období (tj. když se platí daň z nemovitých věcí za rok 2024, tak se musí daňové přiznání podat do 31. ledna 2024). Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1.1. příslušného roku. Přiznání se nepodává v případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně.

JSOU LETOS NĚJAKÉ ZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY VE VÝŠI DANÍ?

Ano, dle údajů MF se sazby daně z nemovitých věcí pro rok 2024 zvýší přibližně o 80 procent. Od začátku roku dochází i ke změnám u místních koeficientů, jimiž mohou obce zásadně ovlivnit výsledné daně. Vláda ovšem zavádí i inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase. 

KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

To by neměli zapomenout zejména ti poplatníci, kteří v roce 2023 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku nebo pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, musí také podat daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2023 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti (žádný oficiální formulář na to není, stačí dopisem, kde přesně specifikujte nemovitost, kterou odhlašujete). 

V letošním roce je i pár novinek. Daňové přiznání nově podávají ti, kteří nově získali stavební povolení nebo už staví budovu na pozemku, kde již stojí jiná budova, mají garáž a danili ji doposud dle konkrétního využití, užívají  pozemek nebo nemovitost, které vlastní pozemkový úřad, ÚZSM nebo vlastník není znám a v neposlední řadě např. i ti, kteří mají pozemek se zpevněnou plochou (který není v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří).

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění. Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. U daně z nemovitých věcí můžete využít nové služby zaslání údajů z posledního přiznání pro předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí, takže nemusíte vyplňovat do daňového přiznání nemovité věci, které jste již v minulosti přiznali.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí stručný popis významných změn na rok 2024: https://bit.ly/3tYbA6V 

KDO NEPODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání. Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2024 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám. Na portálu MOJE daně je k dispozici celostátní interaktivní vyhledávač koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí. Více informací naleznete také v Nejčastějších dotazech na dani z nemovitých věcí. Placení daně z nemovitých věcí. Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, lze ji zaplatit ve dvou splátkách do konce května a listopadu.

Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2024 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. 

Pokud si nepřejete, aby Vám informace pro placení daně z nemovitých věcí byla zasílána do datové schránky, můžete nejpozdji do 31. ledna (u SIPO) nebo do 15. bezna (u ostatních služeb) daného kalendářního roku požádat správce daně o zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí jiným způsobem.

Jiné způsoby jsou následující:

v tomto případě je nutno požádat místně příslušného správce daně (doporučuje se prostřednictvím Datové informační schránky plus na www.mojedane.cz).

Poplatníci, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail nebo platí daň prostřednictvím SIPO, se to netýká.

JAK SI PLACENÍ USNADNIT A SOBĚ UŠETŘIT ČAS?

  • Úplně nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě.
  • Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. 

KDE SE MOHU DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ?

Osobně bych doporučil stránky finanční správy, kde je vše detailně vysvětleno. Pokud si nebudete přesto jisti, neváhejte mě kontaktovat, rád Vám dotazy zodpovím a prověřím.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych 

Pokud si i přes výše uvedené informace nebudete jisti, popř. budete potřebovat pomoci v oblasti realit, neváhejte se na mě obrátit, rád pomohu i Vám.

Vladimír Rekl
Autor: Vladimír Rekl

Obchodování je to, co mně baví. S prokazatelnými výsledky se mu věnuji v různých oborech více než třicet let. Mám rád výzvy a rád hledám cesty vedoucí k cíli. Všechny nové zkušenosti zúročuji a posouvám do každodenní praxe. Je skvělé poznávat nové lidi a přinášet jim nejlepší řešení.

Proč vsadit právě na mě? Jsem si vědom, že člověk nekupuje ani neprodává nemovitost každý den. Pro mnohé z nás je to jedno ze zásadních životních rozhodnutí spojené s velkou investicí a očekáváním. Proto ke každému prodeji/koupi/pronájmu přistupuji s maximální péčí, zodpovědností, individuálním přístupem a stoprocentním nasazením.
 
Pokud chcete prodat svou nemovitost, nejste si jisti cenou, potřebujete odhad nebo jen nezávaznou konzultaci, neváhejte se na mě obrátit. Rád se s Vámi sejdu u šálku kávy a vše probereme.
 
podpis_vladimir-rekl_black_high-res
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Odhad ceny nemovitosti ZDARMA

Spočítejte si orientační cenu vaší nemovitosti.

Spočítat ZDARMA