Povinnosti pronajímatelů  při pronájmu nemovitostí  cizincům
01. 03. 2024

Povinnosti pronajímatelů při pronájmu nemovitostí cizincům

Pronajímáte a nebo se chystáte pronajímat byt? Je tedy dost pravděpodobné, že novými nájemníky mohou být cizinci. Při pronájmu bytu nebo domu cizincům se setkáváme s řadou povinností, které vyplývají z platné české legislativy. Konkrétně se jedná o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Následující průvodce je určen pronajímatelům, pro které ubytování nepředstavuje podnikatelskou činnost. Tato pravidla se týkají všech cizinců, včetně občanů EU a Slovenska, kteří se možná nezdají být „cizinci“ v tradičním smyslu slova. Zde je stručný přehled vašich základních povinností:

Ohlašovací povinnost vůči cizinecké policii

V okamžiku začátku nájemního vztahu:

Pronajímatel je povinen do tří dnů od začátku nájemního vztahu oznámit tuto skutečnost cizinecké policii. Pro tytu účely existuje přihlašovací tiskopis který je možné předložit buď ve fyzické podobě, nebo elektronicky (pouze v případě, že je ubytovací prostor již registrován u cizinecké policie.

Postup při vyplňování přihlašovacího tiskopisu: Důležité je řídit se oficiálním návodem. V případě ubytování více cizinců, včetně členů jedné domácnosti, musí pronajímatel vyplnit formulář pro každého jednotlivě, za děti podepisují formulář rodiče.

Další kroky: Tiskopis odevzdejte na místě příslušné pracoviště cizinecké policie, potvrzení si ponechte jako součást dokumentace k nájemní smlouvě. V okamžiku ukončení nájemního vztahu

Vaší povinností je oznámit cizinecké policii i situaci pokud dojde k úmrtí vašeho nájemce. Dále, po skončení nájemního vztahu a vystěhování cizince z objektu, je vyžadováno, aby se dotyčný odhlásil z příslušné adresy u cizinecké policie. V případě, kdy se cizinec z jakéhokoliv důvodu (například z důvodu návratu do vlasti) neodhlásí sám, musí pronajímatel zrušit záznam o jeho pobytu na dané adrese. Aby se předešlo potenciálním problémům v budoucnosti, doporučuje se provést tuto akci proaktivně, a to nejlépe do tří dnů od momentu, kdy nájemce opustí nemovitost.

Povinnost týkající se dokumentace a administrativy

V zákoně je uvedeno, že pronajímatel je povinen uchovávat záznamy o ubytovaných cizincích. Každý, kdo ubytovává cizince, je povinen vést domovní knihu. V případě, že ubytování nepředstavuje podnikatelskou aktivitu, plní roli domovní knihy nájemní smlouva.

Pronajímatel musí nájemní smlouvu a přihlašovací tiskopisy uchovávat ještě 6 let po ukončení ubytování cizince. Na požádání jste povinni tyto dokumenty předložit policii ke kontrole.

V neposlední řadě jste povinni cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.

Povinnosti cizinců

Cizinci by pak potvrzení společně s nájemní smlouvou měli donést na příslušné pracoviště ministerstva vnitra. Pozor, potvrzení by mělo mít ověřený podpis majjitele. Seznam kontaktních míst naleznete zde: https://frs.gov.cz/kontakty/#2

beige_minimalist_5-step_skincare_routine_instagram_post    

 
Závěrečná rada
 
Abyste předešli případným sporům před zahraničními soudy, je vhodné do nájemní smlouvy zahrnout ustanovení, že se strany dohodly, že „spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého práva“. Tato praxe přináší jistotu a právní bezpečí pro obě strany smlouvy.

Tento přehled má sloužit jako praktická příručka pro pronajímatele, kteří se rozhodnou poskytovat ubytování cizincům. Dodržováním těchto kroků zajistíte, že váš pronájem bude v souladu s platnými zákony a předpisy, čímž se vyhnete potenciálním komplikacím.

 

Pokud si nebudete jisti, neváhejte se na mě obrátit s konzultací vaší situace. Rád pomohu i Vám.

vladimir-rekl_black_high-res

 

Vladimír Rekl
Autor: Vladimír Rekl

Obchodování je to, co mně baví. S prokazatelnými výsledky se mu věnuji v různých oborech více než třicet let. Mám rád výzvy a rád hledám cesty vedoucí k cíli. Všechny nové zkušenosti zúročuji a posouvám do každodenní praxe. Je skvělé poznávat nové lidi a přinášet jim nejlepší řešení.

Proč vsadit právě na mě? Jsem si vědom, že člověk nekupuje ani neprodává nemovitost každý den. Pro mnohé z nás je to jedno ze zásadních životních rozhodnutí spojené s velkou investicí a očekáváním. Proto ke každému prodeji/koupi/pronájmu přistupuji s maximální péčí, zodpovědností, individuálním přístupem a stoprocentním nasazením.
 
Pokud chcete prodat svou nemovitost, nejste si jisti cenou, potřebujete odhad nebo jen nezávaznou konzultaci, neváhejte se na mě obrátit. Rád se s Vámi sejdu u šálku kávy a vše probereme.
 
podpis_vladimir-rekl_black_high-res
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Odhad ceny nemovitosti ZDARMA

Spočítejte si orientační cenu vaší nemovitosti.

Spočítat ZDARMA